Tvätt- och rengöringsmedel som skonar vattnet - förutsättningen för allt liv

Sonett tillhör pionjärerna inom ekologiska tvätt- och rengöringsmedel.  

Sonetts produkter säljs i nästan alla europeiska länder tack vare sin utmärkta kvalité. Som en följd av vårt ansvar för att kunna återanvända spillvattnet, tillsätter vi till Sonetts tvätt- och rengöringsmedel substanser som rytmiseras i den så kallade oloid-blandaren, och i tillverkningen använder vi processvatten som sätts i virvelrörelser i tolv äggformade glasbehållare. Alla ingredienser som används är fullständigt biologiskt nedbrytbara och innehåller inga syntetiska doftämnen, färgämnen och konserveringsmedel, och de innehåller inte enzymer, petrokemiska tensider, blekmedel, genteknik eller nanoteknologi.

Råvaror från kontrollerade biodynamiska och ekologiska odlingar. 100 % av oliv-, raps-, solros- och kokosoljorna samt palmfettet som vi använder kommer från kontrollerad ekologisk odling. Alla våra eteriska oljor är till 100% ekologiskt certifierade.

Energikällor i Sonetts tillverkning

Hälften av vår el-energi får vi direkt från ett litet vattenkraft-verk i vår omedelbara närhet, den andra hälften får vi från GREENPEACE ENERGY. Tillsammans med Camphill-verkstaden Lehenhof driver vi en gemensam vedflis-värmeanlägning.

Certifiering

Hela Sonett-sortimentet certifieras enligt kriterier utarbetade av de två ekoetiketterna ECOGARANTIE och ECOCONTROL. Sonett är den första tvättmedelstillverkaren med ECOGARANTIE-certifikat. Med etiketten ECOCONTROL kontrolleras och intygas av en oberoende certifieringsinstans att vi uppfyller Sonetts kvalitetskrav.

Sonett är certifierat av Stop Climate Change: Det är den högsta standarden för omfattande CO2-analys och -certifiering. Certifieringen garanterar analys av hela företaget vad gäller CO2-utsläpp och full transparens av CO2orsakande processer. Analysen visar att Sonett producerar nästan inga CO2-utsläpp genom uppvärmning och elenergi.

Certifierad hållbar företagsledning

Sedan 2015 certifieras Sonett enligt CSE Standard (Certified Sustainable Economics) av Sammanslutningen för tillämpad näringslivsetik. Denna certifiering gäller, i motsats till produktcertifiering, hela företaget. Förutom ekologiska krav certifieras dessutom den sociala och etiska företagsinriktningen.