Musikinstrument

Om Choroi

För 50 år sedan var det en grupp musiker och lärare som kom upp med idén att utveckla nya instrument-för en annan och fördjupad medvetenhet om hörsel och för ett nytt, kreativt sätt att spela. På tio oberoende, ideella verkstäder runt om i Europa, har instrumentbyggare skapat ett omfattande utbud av Choroi instrument som är sträcker sig från ett grundläggande till ett professionell musicerande. Idag är Choroi kända över världen för sina innovativa och högkvalitativa musikinstrument.

Namnet valdes av en grupp människor som, inspirerad av antroposofin, bestämde sig för att utveckla en rad instrument med en ny typ av ljud. I det gamla grekiska, "choroi" beskrivs en kombination av dans, sång och lek. Våra akustiska instrument erbjuder en innovativ och kreativ inställning till musicerande. Det är den inre arkitektur av Choroi instrument som gör det möjligt för tonen att vibrera så fritt som möjligt.

Våra instrument är också resultatet av ett nära samarbete mellan producenter, distributörer och kunder runt om i världen. En del av instrumenten är speciellt utformade för barn. De är idealiska för att improvisera och stimulera aktivt lyssnande med sin vackra ljudkvalitet. De är oftast enkla att spela och när den används i gruppimprovisation kan spelas även av nybörjare. Chorois utbud är i huvudsak flöjter, harpor i olika modeller, lyror i olika modeller, trätrummor, xylofoner, klockspel, handspel, rörtrummor, mm.